ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โรงเรียนของฉัน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:20   อ่าน 4399 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพื่อนรักของฉัน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:19   อ่าน 1330 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประเพณีท้องถิ่น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:16   อ่าน 1822 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โลกสวยด้วยมือเรา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:13   อ่าน 2104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:10   อ่าน 700 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การ์ตูน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,07:02   อ่าน 833 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาเซียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มอยู่ และ เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพชร ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2556,12:27   อ่าน 7684 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การลดภาวะโลกร้อน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มอยู่ และเด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพชร์ ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,15:17   อ่าน 5645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มอยู่ และเด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพชร ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2556,14:40   อ่าน 13919 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนของฉัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มอยู่ และเด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพชร์ ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,11:04   อ่าน 10712 ครั้ง