ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ในช่วงวันหยุด
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On - Site เป็นรูปแบบ Onlineและ On - Hand ✍️
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On - Site เป็นรูปแบบ Onlineและ On - Hand ✍️
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 / 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64