ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง สารในชีวิตประจำว

ด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลทางการวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ของ อัฒชฎาพร จุลสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,08:04   อ่าน 575 ครั้ง