ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการ ของ นางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบ

ด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลทางการวิชาการ รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น”โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการสื่อสารของผู้เรียน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 1080 ครั้ง