ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกฤตยา ใจเฉื่อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)
 ด้วยนางสาวกฤตยา ใจเฉื่อย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ทำผลงานวิชาการเรื่อง “รายงานการประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการในการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1411 ครั้ง