ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วย โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ มีข้อราชการต้องปรึกษาหารือ เกี่ยวนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการงานของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,13:28   อ่าน 131 ครั้ง