ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วย โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน
แจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ร่วมวางแผน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,12:40   อ่าน 148 ครั้ง