ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รายงานตัวเพื่อฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๖๑
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แนะนำตัว เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,12:33   อ่าน 143 ครั้ง