ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        

      โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   เมษายน  ..  ๒๔๕๐  โดยพระครูปกาศิตธรรมคุณ   ( หลวงพ่อเพชร )  เจ้าคณะแขวงอำเภอกาญจนดิษฐ์  เจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งร่วมกับประชาชนชาวบ้านเฉงอะ ได้ทำพิธีเปิดเรียน  เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๔๕๐   โดย นายพัฒน์   กาญจนประทุม   ธรรมการจังหวัดสมัยนั้นมาทำพิธีเปิดและตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวชิราวิทยานุกูลทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายพัน  คงวิจิตร   เป็นครูใหญ่คนแรก และได้เปิดสอนชั้นมูล ๑  ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน

        ต่อมาเมื่อ   .. ๒๔๖๔   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวชิราวิทยานุกูล  เป็น โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์   เพื่อให้เป็นชื่อเดียวกับชื่อของวัด  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๑๐๒  ปี   ปัจจุบัน สถานที่จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ คือ หมู่บ้านเฉงอะ หมู่ที่    ตำบลตะเคียนทอง  โดยอาศัยที่วัดวชิรประดิษฐ์ เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  เปิดสอนระดับอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มี นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ  เป็นผู้บริหารโรงเรียน