ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางดุษฎี ขอประเสริฐ (เตือน)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : 19
อีเมล์ : duskho1510@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ : www.vachira.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 277 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 พ.ย. 2555,13:28 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.227.249


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล